Výtvarný ateliér - Základní škola Zlín, Mostní

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

Adresa školy:
Mostní 2397
760 01 Zlín

Telefony:
+420 734 682 391
+420 605 086 776

E-maily:
skola@zsp-mostni.cz
skolaprinemocnici@seznam.cz


Výtvarný ateliér

Výtvarný ateliér neboli odbornou učebnu pro výuku výtvarné výchovy a práci výtvarného kroužku se nám podařilo zřídit už v roce 2013 v rámci projektu OPVK. Dostali jsme tak šanci zařídit a vybavit tuto pracovnu moderními stavitelnými stolky s polohovací pracovní deskou, otáčecími pojízdnými a stavitelnými židlemi pro žáky, speciálními sušáky na výkresy, sestavitelnými lichoběžníkovými stoly pro práci s velkými formáty papíru, manipulačními vozíky a policemi pro výtvarné pomůcky. Výtvarná místnost je vymalována jasnými barvami a pravidelně zdobena vystavovanými pracemi žáků jednotlivých tříd. Výuka výtvarné výchovy je tak ulehčena vyučujícímu i žákům, protože je zde uložena pestrá nabídka výtvarných pomůcek, které jsou tak snadno dostupné.

Výtvarná výchova patří do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Provází žáky po celou dobu školní docházky. Má rovněž významný rehabilitační a relaxační charakter. Formy a metody práce jsou vybírány tak, aby snižovaly vnitřní napětí, psychickou nevyváženost, nesoustředěnost a v mnoha případech i poruchy chování a agresivitu. Náplň hodin vede k estetickému osvojování přírody a světa kolem nás, vytváření citlivého vztahu ke kráse, kultivování estetického vkusu ve vztahu k sobě a okolí, rozvíjení schopností žáků, zvláště vnímání, fantazie, vůle a tvořivosti. Prostřednictvím tvůrčích činností rozvíjíme smyslové vnímání, schopnost vyjadřovat a prezentovat emoce a představy. Pomáháme uplatňovat neverbální komunikaci, zlepšovat jemnou motoriku a získávat všestranné dovednosti. Výtvarná výchova má rovněž mezipředmětový charakter a získané dovednosti a návyky žáci využívají i v dalších vzdělávacích předmětech.

Práce žáků také tvoří značnou část výzdoby nástěnek a chodeb školy, kde žáci mohou prezentovat sami sebe, ale i svou školu. Že se tak můžeme, jako škola, pyšnit výtvory našich žáků potvrzuje i obdiv příchozích školních návštěv. Výtvarné práce žáků se také zúčastňují různých výtvarných soutěží nejen regionálního charakteru a naše děti jsou v nich často oceňovány předními místy.