Zásady zpracování osobních údajů - Základní škola Zlín, Mostní

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

Adresa školy:
Mostní 2397
760 01 Zlín

Telefony:
+420 734 682 391
+420 605 086 776

E-maily:
skola@zsp-mostni.cz
skolaprinemocnici@seznam.cz


GDPR (General Data Protection Regulation) -  Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Základní škola Zlín, Mostní, Mostní 2397, IČO 61716391 je základní školou Zlínského kraje, který je jejím zřizovatelem. Hlavním účelem je poskytování vzdělávání a výchovy žáků. Základní škola Zlín, Mostní, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v rámci zajišťování svých činností zejména pro tyto účely:

 1. zápis k základnímu vzdělávání
 2. zajištění základního vzdělávání
 3. zájmové vzdělávání
 4. další vzdělávání pedagogických pracovníků
 5.  poskytování poradenských služeb ve školách
 6. zajištění školního stravování
 7. výběrová řízení na zaměstnance  
 8. pracovněprávní a mzdová agenda
 9. evidence uchazečů o zaměstnání
 10. evidence úrazů
 11. ochrana majetku a osob  
 12. prezentace příspěvkové organizace
 13. organizace škol v přírodě, zájezdů, sportovních pobytových kurzů atd.
 14. projekty, žádosti o dotace
 15. vedení účetnictví příspěvkové organizace
 16. smlouvy a objednávky služeb

Základní škola Zlín, Mostní nenese odpovědnost za jakékoliv záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty. Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.


 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Michaela Prčíková
telefon: 734682391
e-mail: poverenec.oou@zsp-mostni.cz