Zaměstnanci školy - Základní škola Zlín, Mostní

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

Adresa školy:
Mostní 2397
760 01 Zlín

Telefony:
+420 734 682 391
+420 605 086 776

E-maily:
skola@zsp-mostni.cz
skolaprinemocnici@seznam.cz


Zaměstnanci školy

 

Mgr. Věra Kundratová
ředitelka školy
vera.kundratova@zsp-mostni.cz

 

Mgr. Michaela Fenclová
zástupkyně ředitelky školy
michaela.fenclova@zsp-mostni.cz

 

Mgr. Irena Langerová
výchovná poradkyně a školní metodička prevence
irena.langerova@zsp-mostni.cz

 

 


 

Učitelé

 

Mgr. Aneta Gazdová
aneta.gazdova@zsp-mostni.cz

 

Mgr. Jindřiška Hradilová
jindriska.hradilova@zsp-mostni.cz

 

Mgr. Marta Hrubanová
marta.hrubanova@zsp-mostni.cz

 

 

Mgr. Lenka Malá
lenka.mala@zsp-mostni.cz

 

 

Mgr. Martin Maňas
martin.manas@zsp-mostni.cz

 

 

Mgr. Anna Martínková
anna.martinkova@zsp-mostni.cz

 

 

Bc. Štěpánka Michalíková, asistentka pedagoga
stepanka.michalikova@zsp-mostni.cz

 

 

Mgr. Hana Patíková
hana.patikova@zsp-mostni.cz

 

 

Mgr. Jitka Randárová
jitka.randarova@zsp-mostni.cz

 

 

Mgr. Iveta Viceníková
iveta.vicenikova@zsp-mostni.cz

 

 

Mgr. et Mgr. Gabriela Vojtěšková
gabriela.vojteskova@zsp-mostni.cz

 

 


 

Asistenti pedagoga a vychovatelé školní družiny

 

Bc. Dita Cettlová
dita.cettlova@zsp-mostni.cz

 

Gabriela Lukášová
gabriela.lukasova@zsp-mostni.cz

 

Ing. Bc. Petra Lysoňková
petra.lysonkova@zsp-mostni.cz

 

Veronika Mezerová
veronika.mezerova@zsp-mostni.cz

 

Mgr. Kateřina Nedorostková
nedorostkova@zsp-mostni.cz

 

Marta Rafajová
marta.rafajova@zsp-mostni.cz

 

Ing. Ivana Stašková
ivana.staskova@zsp-mostni.cz

 

Mgr. Olga Slabíková
olga.slabikova@zsp-mostni.cz

 

Gabriela Ševců
gabriela.sevcu@zsp-mostni.cz

 

 


 

Nepedagogičtí pracovníci

 

Ing. Martina Maršovská
administrativní pracovnice

 

Lukáš Krček
školník

 

Alena Ševčíková
provozní školní jídelny, kuchařka

 

kuchař, kuchařka
Ernest Kudlička
Ludmila Vlčková

 

technicko hospodářský pracovník
Jolana Horáková
Milena Škodíková