Vize školy - Základní škola Zlín, Mostní

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

Adresa školy:
Mostní 2397
760 01 Zlín

Telefony:
+420 734 682 391
+420 605 086 776

E-maily:
skola@zsp-mostni.cz
skolaprinemocnici@seznam.cz


Vize školy

Jsme harmonická a otevřená škola, která je bezpečným a přátelským místem pro všechny žáky a pracovníky školy.

Místem, kde žáci získají potřebné znalosti, dovednosti a kompetence, nastartuje se jejich úspěšnost v dalším vzdělávání a harmonicky se rozvíjí jejich osobnost.  Místem, které připraví žáky pro samostatný a soběstačný život a je vstřícné k oprávněným potřebám žáků a pracovníků školy.

Vše s podporou kvalifikovaných pedagogů, odborníků, kteří individuálním přístupem vzdělávají žáky, rozvíjejí svůj profesní i osobní potenciál, vzájemně spolupracují a jsou vzorem pro své žáky.