GDPR - Základní škola Zlín, Mostní

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

Adresa školy:
Mostní 2397
760 01 Zlín

Telefony:
+420 734 682 391
+420 605 086 776

E-maily:
skola@zsp-mostni.cz
skolaprinemocnici@seznam.cz


GDPR

Základní škola Zlín, Mostní, Mostní 2397, IČO 61716391 je základní školou Zlínského kraje, který je jejím zřizovatelem. Hlavním účelem je poskytování vzdělávání a výchovy žáků. Základní škola Zlín, Mostní, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v rámci zajišťování svých činností zejména pro tyto účely:

 • zápis k základnímu vzdělávání
 • zajištění základního vzdělávání
 • zájmové vzdělávání
 • další vzdělávání pedagogických pracovníků
 •  poskytování poradenských služeb ve školách
 • zajištění školního stravování
 • výběrová řízení na zaměstnance  
 • pracovněprávní a mzdová agenda
 • evidence uchazečů o zaměstnání
 • evidence úrazů
 • ochrana majetku a osob  
 • prezentace příspěvkové organizace
 • organizace škol v přírodě, zájezdů, sportovních pobytových kurzů atd.
 • projekty, žádosti o dotace
 • vedení účetnictví příspěvkové organizace
 • smlouvy a objednávky služeb

Základní škola Zlín, Mostní nenese odpovědnost za jakékoliv záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty. Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.


Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Ing. Martina Maršovská
telefon: 734 682 391
e-mail: poverenec.oou@zsp-mostni.cz