Proč k nám do školy - Základní škola Zlín, Mostní

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

Adresa školy:
Mostní 2397
760 01 Zlín

Telefony:
+420 734 682 391
+420 605 086 776

E-maily:
skola@zsp-mostni.cz
skolaprinemocnici@seznam.cz


Proč k nám do školy

Vážení rodiče, rádi bychom Vás seznámili s několika důvody, proč si vybrat právě naši školu.
Víme, že si pro své dítě přejete školu, ve které se bude nejen rozvíjet, ale také se v ní bude cítit příjemně a bezpečně.


Co naše škola nabízí?

 • Škola je v klidném prostředí u lesa, a přitom v centru města Zlína.
 • Působí zde tým zkušených pedagogů s odbornou kvalifikací, který dokonale spolupracuje a vzájemně se doplňuje.
 • Práci speciálních pedagogů doplňují asistenti pedagoga.
 • Metody a formy práce přizpůsobujeme individuálním potřebám žáků.
 • Všichni pracovníci školy mají pochopení k problémům žáků i rodičů.
 • Nabízíme vstřícnost a individuální přístup ke každému žákovi, v případě potřeby je sestaven Individuální vzdělávací plán.
 • Menší počet žáků ve škole vytváří klidné prostředí a větší pocit bezpečí.
 • Menší počet žáků ve třídách umožňuje individuální přístup.
 • Máme dokonalý přehled o pohybu všech žáků ve škole.
 • Žáci i vyučující se navzájem dobře znají a důvěřují si.
 • Klademe na žáky požadavky dle jejich individuálních možností, schopností a dovedností a dbáme na jejich důsledné plnění.
 • Respektujeme se navzájem.
 • Pořádáním nejrůznějších aktivit dáváme žákům možnost zažít úspěch.
 • Učíme žáky základům společenského chování a vystupování na veřejnosti.
 • Podporujeme vzájemnou komunikaci a úctu.
 • Rozvíjíme ekologické cítění a chování, vedeme žáky k ochraně přírody.
 • Žáci získávají základní pracovní dovednosti a návyky, seznamují se s pracovními nástroji a postupy pro uplatnění v běžném životě.
 • Pořádáme pro žáky zajímavé besedy, výlety a exkurze. Účastníme se koncertů, divadelních představení.
 • Učitel je ve škole pro žáky a je připraven kdykoliv a s čímkoliv pomoci.
 • Vytváříme harmonické a estetické prostředí.
 • Soustavně žáky připravujeme na samostatný a soběstačný život.
 • Rozvíjíme finanční gramotnost žáků.
 • Našil cílem je připravit žáky tak, aby uspěli v ŽIVOTĚ.

Ještě váháte? Přijďte se k nám podívat …
Přesvědčíme Vás, že máme co nabídnout!