Škola pro život - Základní škola Zlín, Mostní

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

Adresa školy:
Mostní 2397
760 01 Zlín

Telefony:
+420 734 682 391
+420 605 086 776

E-maily:
skola@zsp-mostni.cz
skolaprinemocnici@seznam.cz

  • Jsme Základní škola Zlín, Mostní
    — ŠKOLA PRO ŽIVOT —
  • — Respekt k individualitě žáka —
  • — Vstřícná a podporující komunikace —
  • — Atmosféra klidu a harmonie —
  • — Tvořivost a celkový rozvoj osobnosti —

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

Úvod

 

Základní škola Mostní ve spolupráci s Charitou Zlín vybírá ve veřejné sbírce finanční prostředky k vybudování místnosti s terapeutickým konceptem Snoozelen, který kombinuje relaxaci a stimulaci smyslů k podpoře pohody a dobrého pocitu. 

Tento přístup je často využíván v péči o osoby s různými stupni mentálního postížení. Snoezelenové místnosti jsou speciálně navrženy pro vytváření podnětů pro zrak, sluch, čich, chuť a hmat a to pomocí světelných efektů, hudebních nahrávek, vonných látek a dotykových materiálů.

Cílem snoezelenu je podnítit smysly žáků, podpořit jejich relaxaci, zlepšit komunikaci a emocionální pohodu.


 


Jsme základní škola, ve které speciální pedagogové, vychovatelky, asistenti pedagoga a další odborníci s pomocí specifických výchovných a vzdělávacích metod, prostředků a forem práce nabízejí žákům se zdravotním postižením komplexní a systematickou výchovnou a vzdělávací činnost odpovídající jejich vzdělávacím možnostem a potřebám.

Postupně, pomalými krůčky u žáků rozvíjíme pracovní dovednosti, jemnou a hrubou motoriku a tvořivost, podněcujeme vztah k práci. Učíme je pracovat samostatně i v týmu, vedeme je k profesní orientaci a připravujeme na další vzdělávání a pracovní a sociální uplatnění v životě.

 

Kapitola: Proč právě knám

Proč právě k nám

Kapitola: Vize školy

Vize školy

Kapitola: Základní hodnoty

Základní hodnoty

Kapitola: Co děláme jinak

Co děláme jinak

Kapitola: Dopisy rodičů

Píší o nás

Kategorie: Kam po škole

Kam po škole


 

Děkujeme všem za věcnou nebo finanční podporu.

Dále děkujeme osobním dárcům:
MgA. Petr Michálek, Lenka Lekešová, Kristina Vrlová, Magda Jaroňková.