Základní hodnoty - Základní škola Zlín, Mostní

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

Adresa školy:
Mostní 2397
760 01 Zlín

Telefony:
+420 734 682 391
+420 605 086 776

E-maily:
skola@zsp-mostni.cz
skolaprinemocnici@seznam.cz


Základní hodnoty

Pro žáky naší školy, kteří se vyznačují svojí individuální a kulturní rozmanitostí, je nastavení základních hodnot velmi důležité. 

Naše základní hodnoty jsou individuální přístup a zájem o žáka, zodpovědnost, klíčové dovednosti a moderní vzdělávací trendy. Díky těmto hodnotám se odlišujeme od ostatních. Jsme hrdí na náš jedinečný přístup k žákům, a to díky přístupu všech pracovníků naší školy.


 

Individuální přístup a zájem o žáka

Respektujeme osobnost každého žáka a usilujeme o jeho maximálně možný harmonický rozvoj. Spolu s tím rozvíjíme školu jako celek, zejména atmosféru a klima ve škole.

Zodpovědnost

Všichni zaměstnanci Základní školy Zlín, Mostní cítí zodpovědnost nejen za žáky, ale i školu jako celek, kterou berou jako svůj druhý domov.

Klíčové dovednosti

Snažíme se pracovat se žáky takovým způsobem, abychom rozšířili a upevnili jejich základní sociální dovednosti a rozšířili klíčové dovednosti k jejich plnému uplatnění ve společnosti.

Respektujeme moderní vzdělávací trendy

Moderní trendy ve vzdělávání jsou nezbytnou součástí naší práce. Škola podporuje nejen žáky, ale i pedagogický sbor v aplikaci moderních poznatků v oblasti speciální pedagogiky, psychologie a příbuzných oborů.