Informace ke stravování - Základní škola Zlín, Mostní

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

Adresa školy:
Mostní 2397
760 01 Zlín

Telefony:
+420 734 682 391
+420 605 086 776

E-maily:
skola@zsp-mostni.cz
skolaprinemocnici@seznam.cz


Informace ke stravování

Čipy ke stravování

Vážení rodiče,

od 4. 9. 2023 bude ve školní jídelně zaveden výdejový terminál ke kontrole vydaných obědů dle ceny a velikosti porce. Všichni strávníci si musí zakoupit snímací čip, který bude evidován na jejich jméno. Čip přikládá strávník k terminálu a je mu vydána objednaná strava. 

Předpokládaná cena čipu 121,-

Prodejní doba čipů
od 28 .8 .- 1. 9. 2023 8:00 – 11:00 hodin
od 4. 9. 2023 – pondělí od 11.00 hodin
další dny  - po, st, čt 8:00 – 11:00 hodin

Zaevidování čipu musí být provedeno před přihlášením strávníka ke stravování.

                    Ve Zlíně dne 29.6.2023                    

Alena Ševčíková, vedoucí školní jídelny

 

Přihlášení ke stravování:

Strávníci odevzdají vyplněnou přihlášku ke stravování /žáci ji dostanou od svých třídních učitelů/

.Společně s přihláškou ke stravování si musí strávník zakoupit čip v hodnotě 121 Kč, na základě kterého mu bude vydávána strava.

Strávníci budou mít přihlášenou stravu na celý měsíc dle stravovacích dnů.

Ceny stravenek

Žáci 7 – 10 let        32 Kč
Žáci 11 - 14 let        35 Kč
Žáci 15 a více let    36 Kč

Platba stravy

Na základě zřízeného inkasa ve prospěch účtu Základní školy Zlín, Mostní.

Číslo bankovního účtu 86-2053360287/0100.

 

Odhlášení oběda:

Bude-li strávník nemocen nebo z jiného důvodu nepřijde na oběd, je povinen si jej odhlásit osobně nebo telefonicky (tel.: 734 693 907) u vedoucí školní jídelny.

Odhlášení stravy je nutné provádět nejpozději den předem, v odůvodněných případech /nemoc/ v aktuální den do 7:30 hod!

Ukončí-li strávník stravování ve školní jídelně, je jeho povinností tuto skutečnost nahlásit u vedoucí školní jídelny.