Kam po škole a budoucí povolání - Základní škola Zlín, Mostní

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

Adresa školy:
Mostní 2397
760 01 Zlín

Telefony:
+420 734 682 391
+420 605 086 776

E-maily:
skola@zsp-mostni.cz
skolaprinemocnici@seznam.cz


Kam po škole a budoucí povolání

Součástí základní strategie školy je individuální poznávání schopností a dovedností jednotlivého žáka/žákyně školy. Podle jeho/jejich zájmů, koníčků, v čem je dobrý/á, jaké má studijní výsledky se dále zaměřujeme na jeho/její maximální rozvoj a připravujeme na budoucí středoškolské vzdělávání a povolání. Citlivě sledujeme jaké má zdravotní omezení, které může bránit ve výběru určitého typu učebního oboru. A také sledujeme, jaké má možnosti uplatnění i získání pracovního místa po ukončení studia.

Základním předpokladem pro pokračování na středním stupni vzdělávání je úspěšné dokončení devítileté školní docházky.

Po absolvování naší školy se žáci mohou hlásit na kterýkoliv obor, pokud zvládnou přijímací řízení. Nejčastěji však doporučujeme střední vzdělávání, při kterém úspěšný absolvent získá výuční list. Délka studia je zpravidla 3 roky.

Podle průzkumu z řad bývalých žáků/žákyň školy se osvědčilo, že studenti/studentky nejdříve získali výuční list v E – oborech (nižší střední odborné vzdělání s výučním listem) a po té pokračovali na H - oborech (střední  odborné vzdělání s výučním listem). Oba výuční listy mají platnost ve všech zemí EU.

Kapitola: Volba budoucího povolání

Volba budoucího povolání

Kapitola: Školy ve Zlínském kraji pro naše absolventy

Školy ve ZK pro naše absolventy

Kapitola: Školy pro naše absolventy speciálních tříd

Školy pro naše absolventy spec. tříd