Volba budoucího povolání - Základní škola Zlín, Mostní

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

Adresa školy:
Mostní 2397
760 01 Zlín

Telefony:
+420 734 682 391
+420 605 086 776

E-maily:
skola@zsp-mostni.cz
skolaprinemocnici@seznam.cz


Volba budoucího povolání

  • Úzce spolupracujeme s odbornými učilišti nejen ve Zlínském kraji. Školu pravidelně navštěvují zástupci středních škol, odborných učilišť, aby žáky 8. a 9. ročníku seznámili s nabídkou vzdělávacích oborů.
  • Jezdíme na exkurze do vybraných odborných učilišť, kde se žáci osobně seznamují s prostředím středních škol, s dílnami i výcvikovými pracovišti.
  • Na rukodělných soutěžích zručnosti si mohou budoucí studenti „na vlastní kůži“ vyzkoušet praktické činnosti, kterým se na školách věnují – práce s kovem, se dřevem, pekařské práce.
  • Každoročně se s žáky 9. ročníků účastníme poradenské akce „Hledám povolání, které se ke mně hodí“, pořádané Úřadem práce ve Zlíně, kde ÚP doporučí vhodný obor a možnosti uplatnění na trhu práce.
  • Rovněž navštěvujeme „Veletrh práce a vzdělávání“ – prezentační výstavu škol ve Zlínském kraji.
  • V závěrečném ročníku zajišťujeme pro žáky/žákyně 9. ročníku psychologické vyšetření  zaměřeným na volbu povolání, při kterém mohou zkušené pracovnice Speciálně pedagogického centra žákům i jejich rodičům pomoci při výběru vhodné školy.
  • V průběhu školního roku probíhá úzká spolupráce žáků, jejich rodičů s výchovnou poradkyní školy.
  • Na volbu vlastního výběru střední školy mají vliv i reference bývalých žáků školy, kteří se k nám rádi vrací a podávají v rámci besed informace o svém studiu na odborných učilištích.
  • Ve třídách vycházejících žáků je také umístěna nástěnka, kde se aktuálně obměňují informace o dnech otevřených dveří (DOD) jednotlivých učilišť.
  • Žákům i jejich rodičům jsou každoročně zajištěny katalogy „Kam na školu ve Zlínském kraji“, kde si mohou zjistit, které obory budou v následujícím roce na středních školách a odborných učilištích otevřeny a za jakých podmínek.