Organizace - Základní škola Zlín, Mostní

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

Adresa školy:
Mostní 2397
760 01 Zlín

Telefony:
+420 734 682 391
+420 605 086 776

E-maily:
skola@zsp-mostni.cz
skolaprinemocnici@seznam.cz


Organizace

Stručná charakteristika školy

Škola na Havlíčkově nábřeží - základní škola při zdravotnickém zařízení vzdělává žáky hospitalizované v Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně podle ŠVP „S naší pomocí proti nemoci“, pro základní školu, vytvořeného podle RVP pro ZV způsobem, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem.  Při své činnosti se řídí vyhláškami MŠMT č. 256/ 2012 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky a č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. 

Výuka hospitalizovaných žáků probíhá u lůžka a na individuálním žákovském pracovišti, řídí se aktuálním zdravotním stavem dětí.  Na dětském oddělení zlínské nemocnice v současnosti působí 1 učitelka. Věnuje se dětem po celou dobu léčebného pobytu v nemocnici. Podporuje svým působením léčebný a ozdravný proces a poskytuje dětem výchovu a vzdělání v rozsahu kmenové školy.