Pracovní činnosti na naší škole - Základní škola Zlín, Mostní

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

Adresa školy:
Mostní 2397
760 01 Zlín

Telefony:
+420 734 682 391
+420 605 086 776

E-maily:
skola@zsp-mostni.cz
skolaprinemocnici@seznam.cz


Pracovní činnosti na naší škole

Důležitou složkou při začleňování člověka do společnosti je vytváření pracovních návyků. Právě tento proces probíhá na naší škole už v průběhu základního vzdělávání žáků.

K pracovním činnostem využíváme odborné učebny s odpovídajícím a moderním vybavením. Jedná se o dřevodílnu, cvičnou kuchyňku, šicí a keramickou dílnu i školní zahradu. V porovnání s prováděcími plány na běžných základních školách je u nás počet hodin pracovního vyučování navýšen na 4 hodiny týdně. Utváření pracovních dovedností se přizpůsobuje schopnostem a možnostem žáků. Rozvíjíme jemnou a hrubou motoriku, učíme práci s nářadím a pomůckami. Výrobky zdobí budovu školy anebo si je žáci odnášejí domů k obdarování svých blízkých.

Pro profesionální orientaci a plynulý přechod do středních odborných učilišť je významná aktivní spolupráce naší školy s řadou odborných učilišť.