Multimediální učebna - Základní škola Zlín, Mostní

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

Adresa školy:
Mostní 2397
760 01 Zlín

Telefony:
+420 734 682 391
+420 605 086 776

E-maily:
skola@zsp-mostni.cz
skolaprinemocnici@seznam.cz


Multimediální učebna

V naší škole máme tři multimediální učebny. Dvě jsou vybaveny interaktivní tabulí, dataprojektorem a počítačem, jedna dataprojektorem a počítačem a jako projekční plátno zde slouží moderní tabule. Dvě z učeben jsou zároveň kmenovými třídami – jedna z nich se specializuje na výuku anglického jazyka. Třetí je samostatnou odbornou učebnou a slouží nejen k výuce naukových předmětů. Je v ní možné využívat online výukový software, za pomoci kterého probíhá i výuka v počítačové učebně. K dispozici je také možné využít pro individuální výuku žáků iPady se speciálními výukovými aplikacemi a tablety s připojením k internetu.

Pedagogové naší školy vytvořili v rámci projektů OPVK pro jednotlivé předměty prezentace v PowerPointu, EduRibbonu a speciální pracovní listy, se kterými zde s žáky na interaktivních tabulích rovněž pracují.