Metodik prevence - Základní škola Zlín, Mostní

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

Adresa školy:
Mostní 2397
760 01 Zlín

Telefony:
+420 734 682 391
+420 605 086 776

E-maily:
skola@zsp-mostni.cz
skolaprinemocnici@seznam.cz


Metodik prevence

Náplň práce školního metodika prevence:

  • koordinace a tvorba MPP,
  • koordinace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci sociálně-patologických jevů,
  • metodické vedení pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence,
  • spolupráce s orgány, které mají v kompetenci problematiku prevence,
  • prezentace výsledků preventivní práce školy – webové stránky škol,
  • vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence,
  • spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně-patologických jevů (zejména šikany, kyberšikany, rasismu, zneužívání návykových látek apod.),
  • pomoc rodičům při hledání odborníků z oblast primární prevence.