Dřevodílna - Základní škola Zlín, Mostní

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

Adresa školy:
Mostní 2397
760 01 Zlín

Telefony:
+420 734 682 391
+420 605 086 776

E-maily:
skola@zsp-mostni.cz
skolaprinemocnici@seznam.cz


Dřevodílna

V pracovním vyučování využíváme i dřevodílnu, ve které se žáci seznamují s různými materiály, s funkcí a užíváním vhodných pomůcek a nářadí. Učíme se zvládat základní pracovní postupy při práci se dřevem, s kovy a plasty. Žáci umí zvolit materiál a pracovní pomůcky vhodné k opracování dřeva. Tak nám při tvořivé práci v dřevodílně pod rukama vznikají krmítka a budky pro ptáčky, dřevěné lodičky a jiné upomínkové předměty, kterými děti obdarovávají své blízké. 

Pro praktický život je také důležité číst a orientovat se v jednoduchém pracovním návodu, provádět pracovní operace a postupy dle návodu i vlastní fantazie.

Tím vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci, přispíváme k vytváření životní a profesní orientace.