Strukturované učení na naší škole - Základní škola Zlín, Mostní

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

Adresa školy:
Mostní 2397
760 01 Zlín

Telefony:
+420 734 682 391
+420 605 086 776

E-maily:
skola@zsp-mostni.cz
skolaprinemocnici@seznam.cz


Strukturované učení na naší škole

Používá se převážně u dětí s PAS, ale velmi účinně pomáhá také při výuce dětí s mentálním postižením. Tento program je založen na třech principech – individualizace (úkoly jsou připravené na míru pro každého žáka individuálně), strukturalizace (pečlivě promyšlené rozvržení prostoru třídy, pracovního místa apod.) a vizualizace (především se využívá při podpoře nefunkční komunikace, jde o maximální názornost pomocí piktogramů, obrázků, karet). Při práci dětí se používá postup zleva doprava a shora dolů. Strukturované učení je náročné na množství učebních pomůcek, které průběžně obměňujeme a doplňujeme. Nerušené prostředí pro práci našich žáků je zajištěno polouzavřenými boxy, kde u stolečku sedí vždy jeden žák. Již po dvou měsících, kdy je ve třídách nově máme, můžeme konstatovat velkou spokojenost s jejich používáním. Díky minimu rušivých prvků děti soustředěně pracují mnohem delší dobu, než je tomu v běžné lavici. K orientaci v čase pomáhají žákům schémata sledu činností (piktogramy pro chystání věcí, jednotlivé předměty, přestávky na svačinu apod).