Ranní kruh na naší škole - Základní škola Zlín, Mostní

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

Adresa školy:
Mostní 2397
760 01 Zlín

Telefony:
+420 734 682 391
+420 605 086 776

E-maily:
skola@zsp-mostni.cz
skolaprinemocnici@seznam.cz


Ranní kruh na naší škole

Každé ráno je výuka na naší škole zahájena ranním kruhem. Všichni ve třídě společně s vyučujícími usedáme do kruhu a povídáme si. Každý se dostane ke slovu. Mluvíme o proběhlém víkendu a o událostech, které nás právě čekají. Hovoříme o všem co děti zajímá a často se dotkneme i probíraného učiva.

Děti mají možnost seberealizace. Mohou vyjádřit svůj vlastní názor na právě probírané téma. Je nutné vytvořit pocit bezpečí všech zúčastněných.

Ranní kruh má velmi pozitivní vliv na rozvoj vztahů ve třídě. Rozvíjí emocionální stránku každého žáka, jeho přijetí do kolektivu a hlavně vytváří bezpečné prostředí ve třídě. Děti se učí vyjádřit nahlas a bez ostychu své pocity a názory. Učí se naslouchat druhým a nepřerušovat spolužáka, který právě mluví. Rozšiřují si slovní zásobu, mluví správně ve větách či souvětích.

Vzhledem k tomu, že ranní kruh zasahuje do citlivé oblasti osobnosti žáka, je velmi důležitá obezřetnost a zodpovědnost. Je důležité předvídat možná rizika v průběhu povídání a zavčas jim zabránit.

Ranní kruh je oblíbeným začátkem vyučování a všichni se na něj těší.