Výchovný poradce - Základní škola Zlín, Mostní

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

Adresa školy:
Mostní 2397
760 01 Zlín

Telefony:
+420 734 682 391
+420 605 086 776

E-maily:
skola@zsp-mostni.cz
skolaprinemocnici@seznam.cz


Výchovný poradce

Náplň výchovného poradce je stanovena vyhláškou MŠMT ČR č. 72/2005 Sb. O poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Novelizace vyhláška č. 116/2011 Sb. zařízení

Výchovný poradce řeší problémy, týkající se chování žáků, vztahů mezi žáky a učiteli.

Je k dispozici žákům, kteří potřebují pomoci s potížemi osobního rázu.

Zajišťuje metodickou pomoc pedagogickým pracovníkům v otázce individuálních vzdělávacích plánů.

Poskytuje informace o školských a poradenských zařízeních v regionu, o možnostech využívání jejich služeb žákům i jejich zákonným zástupcům.

Shromažďuje odborné zprávy a informace o žácích v poradenské péči a dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních dat.

Odborně podporuje rodiny žáků se sociálním znevýhodněním.

Průběžně a dlouhodobě pečuje o žáky s výchovnými či výukovými obtížemi a vytváří předpoklady pro jejich snižování.

Výchovný poradce je tady od toho, aby za ním mohli žáci s důvěrou chodit s čímkoliv, co je trápí.