Šablony II. pro ZŠ Mostní - Základní škola Zlín, Mostní

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

Adresa školy:
Mostní 2397
760 01 Zlín

Telefony:
+420 734 682 391
+420 605 086 776

E-maily:
skola@zsp-mostni.cz
skolaprinemocnici@seznam.cz


Šablony II. pro ZŠ Mostní

V naší škole jsme příjemci programu s názvem Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) s registračním číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014523.

Harmonogram realizace projektu: je zahájení fyzické realizace projektu od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021. Doba trvání projektu je 24 měsíců. Celková výše dotace je 314 626,00 Kč z toho Evropský sociální fond (ESF): 267 432,10 Kč  (85%) a státní rozpočet: 47 193,90 Kč (15%). Cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Kontaktní osoba: Mgr. Věra Kundratová

 


 

 

Projektový den ve škole  -  „Putování za Andílkem“ v rámci projektu Šablony II

V měsíci prosinec jsme ve škole připravili čtyři projektové dny s tématikou blížících se Vánoc.

Postupně ve třídách PI (1./2.), P II (3./4.), P III (5.) a S1 (3./4./9.) přišla odbornice na vzdělávání a jógu pro děti, aby společně v rámci připraveného programu hledali Andílka, který jim pomůže překonat všechny překážky a navodil vánoční náladu.

Program byl koncipovaný vzhledem k věku a dovednostem žáků ve třídách. Největší úspěch mělo samotné vyprávěn o Andílkovi a potom možnost podle kartiček s jógovými pozicemi zacvičit si celý příběh. Žáci si také Andílka nakreslili, vymalovali, vystřihli a udělali si ve třídě výstavku hotových výrobků. Starší spolužáci hledali ve školní knihovně knížky, kde vystupuje postava Andílka.

Všechny projektové dny se velmi podařily. Paní učitelky ve spolupráci s odbornicí Mgr. Ivanou Scharfovou připravili program pro svoji třídu s ohledem na všechny specifika jak žáků, tak také předmětů, které v daný den měli v rozvrhu.

Velké poděkovaní patří paní Mgr.Ivaně Scharfové za připravený program a také všem žákům, kteří se projektového dne zúčastnili.

17. 12. 2020                                                                 
třídní učitelé