Muzikoterapeutický koncert v Kongresovém centru - Základní škola Zlín, Mostní

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

Adresa školy:
Mostní 2397
760 01 Zlín

Telefony:
+420 734 682 391
+420 605 086 776

E-maily:
skola@zsp-mostni.cz
skolaprinemocnici@seznam.cz

Muzikoterapeutický koncert v Kongresovém centru

září 2020

Překrásná a velmi neobvyklá akce se uskutečnila v sále Kongresového centra ve Zlíně v sobotu 18. září. Sešlo se sem postupně velké množství muzikoterapeutů, jejich žáků a absolventů kurzů muzikoterapie včetně klientů z různých speciálně-pedagogických zařízení. Mezi bubeníky na djem-be se objevily i děti z naší školy a 2 žákyně, které školu již v loňském školním roce ukončily a studují na učilišti. V době, kdy se zavádějí nejrůznější opatření jako prevence proti šíření C19 tento den působil jako malý zázrak. Zněly jemné i hlasité hudební nástroje z celého světa, děti i dospělí zpívali, hráli a užívali si /sice v rouškách a s rozestupy/ společný čas a tvoření hudby a zvuků. Celou akci vedl zkušený terapeut pan Lubomír Holzer a hlavním protagonistou byl bubeník p. Fait. Písně byly o Zemi, přírodě, Slunci a lidech, zaznívaly i slovanské motivy. Nesmírně krásné a citlivé bylo divadelně-pohybové vystoupení skupiny herců spolu s autistickými dětmi a dospělými, ve kterém vyjadřovali své pocity z života mezi lidmi a jejich přijetím či nepřijetím okolním světem. Samotnou hru napsal chlapec s poruchou autistického spektra a vyjádřil vše opravdu dokonale. Večer slovem provázel umělec z Prahy pan Ivo Šmoldas – jeho humor je skvělý. Akce byla spolufinancovaná Olomouckým a Zlínským krajem a UP Olomouc a jako škola jsme získali zajímavé materiály pro hudební a dramatickou výchovu. Některé momenty z tohoto večera zůstanou v nás po dlouhou dobu. Děkuji dětem z naší školy, které se na akci podílely a nebály se vystoupit před ostatními a zvládly svou trému či ostych. Byla to nová a krásná zkušenost. Přirozená hudba je v nás všech  : - ).

Mgr. Jindřiška Hradilová

Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit