Krok za krokem k moderní škole


Přejdi na obsahNázev projektu:
Krok za krokem k moderní škole

Registrační číslo projektu:

CZ.1.07/1.2.08/03.0012

Období realizace projektu:
3. 1. 2011 – 29. 6. 2012


Začátkem ledna 2011 byl na naší škole spuštěn nový grantový projekt Zlínského kraje „Krok za krokem k moderní škole", financovaný z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který svým zaměřením volně navazuje na již úspěšně zrealizovaný projekt „Všichni máme stejnou cestu".

Projekt je zaměřen na rozvoj klíčových kompetencí a dovedností v oblasti ICT u pedagogických pracovníků a následně i žáků školy.

V rámci projektu budou učitelé školy proškoleni v programu EduBase a EduRibbon. A na základě získaných dovedností zpracují v průběhu 6 měsíců nové interaktivní výukové materiály do 14 předmětů v rámci 1. a 2. stupně školy.
Současně 5 pedagogů vypracuje pracovní učebnice do předmětu Informatika pro 6., 7., 8. a 9. ročník v rozsahu 40 výukových hodin.

V průběhu realizace projektu rozšíříme i stávající využívání prostředků ICT ve škole. Zlepšíme materiální zázemí pro práci učitelů i žáků zřízením nové multimediální učebny, která bude odpovídat současným trendům a požadavkům na vzdělávání.


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku