Klub konverzace v cizím jazyce „Hello English“ - Základní škola Zlín, Mostní

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

Adresa školy:
Mostní 2397
760 01 Zlín

Telefony:
+420 734 682 391
+420 605 086 776

E-maily:
skola@zsp-mostni.cz
skolaprinemocnici@seznam.cz


Klub konverzace v cizím jazyce „Hello English“

Činnost Klubu konverzace v cizím jazyce „Hello English!“ byla započata v loňském školním roce. Scházíme se v pravidelných týdenních intervalech, letos vždy v pondělí.
U žáků je zábavnou formou rozvíjena schopnost vyjádřit základní fráze a jednoduché věty z často používaných konverzačních témat v anglickém jazyce.

Je rozvíjen poslech s porozuměním, čtení s porozuměním, mluvení a psaní. K rozvoji jazykových dovedností využíváme velké množství didaktických a jazykových her, které jsou u dětí velmi oblíbené. Psaný projev rozvíjíme především luštěním jednoduchých křížovek, doplňovaček, čtyřsměrek a osmisměrek. Činnost je zpestřena také prací s časopisem „Hello Kids!“ a doplněna čtením jednoduchých anglických knih pro děti. Zařazujeme také aktuální témata, např. Halloween, Christmas, Easter. Děti jsou seznamovány s britskými a americkými tradicemi. Oblíbený je i poslech a zpěv dětských anglických písniček a přednes jednoduchých říkadel a básniček, které jsou doprovázeny pohybem.

Mgr. Michaela Prčíková
vedoucí kroužku