Dar v podobě edukačních boxů, který potěší - Základní škola Zlín, Mostní

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

Adresa školy:
Mostní 2397
760 01 Zlín

Telefony:
+420 734 682 391
+420 605 086 776

E-maily:
skola@zsp-mostni.cz
skolaprinemocnici@seznam.cz

Dar v podobě edukačních boxů, který potěší

září 2020

Minulý týden obdržela Základní škola Zlín, Mostní, věcný dar v podobě „edukačních boxů pro autisty“ od Charity Zlín, a to ve výši 50.000 Kč. Dar udělal všem velkou radost. Pedagogové dostali pomůcku, kterou mohou využít pro žáky s autismem, kteří potřebují individuální přístup k učení.

I když jsou boxy určeny primárně pro autisty, všechny děti ve třídě bojují o to, kdo bude box využívat. A tak se boxy staly velmi oblíbeným místem nejen ve výuce, ale také o přestávkách a v době pobytu ve školní družině. Prioritně jsou využívány k výuce žáků s autismem, ale o přestávkách se z nich stávají kanceláře nebo ordinace lékařů, kde si děti plní své sny.

Jsme rádi za dar, který všechny moc potěšil. Naše škola se snaží mít vždy proaktivní přístup nejen k výuce, ale ke všem činnostem ve škole. Naší snahou je využití boxů v co nejširším vějíři aktivit, dodává Mgr. Věra Kundratová, ředitelka Základní školy Zlín, Mostní.

Nejdříve jsme měli trochu obavy, jak boxy žáci přijmou. Na základě dosavadních zkušeností ale zcela bezpečně víme, že pořízení boxů byl krok správným směrem, upřesňuje Bc. Štěpánka Michalíková, třídní učitelka 1. a 2. ročníku.

Dnes jsou situace, kdy děti s autismem sami vyhledávají boxy pro svoje činnosti. Ty se stávají bezpečným místem, kde děti bez okolních rušivých podnětů plní zadané úkoly mnohem rychleji a s větší pečlivostí, uzavírá naše paní ředitelka.

Mgr. Martin Maňas

Finanční podpora Charita Zlín z výnosu Tříkrálové sbírky 2020, projekt Edukační boxy pro žáky s poruchou autistického spektra (vybavení tříd edukačními boxy s lavicí a židlí v počtu 4 sety).

Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit