Do života bez obav


Přejdi na obsah


1. listopadu 2010 jsme v naší škole zahájili realizaci grantového projektu Zlínského kraje "DO ŽIVOTA BEZ OBAV". Spolu s partnerem projektu - Základní školou praktickou a Základní školou speciální Otrokovice - budeme po dobu 20 měsíců v rámci připravených klíčových aktivit inovovat vzdělávací oblasti Člověk a svět práce v 1. - 9. ročníku.
Jedná se o stěžejní oblast vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením, která podporuje rozvoj manuálních schopností žáků, přispívá ke správné volbě povolání.
Je jí určena vyšší hodinová dotace - v 9. ročníku 8 hodin týdně.

V průběhu realizace projektu přispějeme k utváření pracovních dovedností, pozitivnímu vztahu k práci a lepší orientaci ve Světě práce u žáků 7. - 9. ročníku obou zapojených škol prostřednictvím besed, přednášek, exkurzí a soutěží zručnosti.

Pedagogové škol si v rámci projektu zvýší pracovní dovednosti a kompetence svou účastí na vzdělávacích kurzech zaměřených na různé pracovní techniky. Bude se jednat o kurz keramiky, košíkářství, knihařství, vazbu květin a další.
Připraví a ověří ve vyučování nebo kroužcích zajímavé náměty na výrobky do hodin PV, které zpracují podle pracovních oblastí. Výsledkem jejich práce bude:
Soubor receptů uveden v
Nápadníku receptů.
Soubor výrobků ze dřeva a kovu uveden v
Nápadníku výrobků ze dřeva a kovu.
Soubor výrobků pro ruční práce uveden v
Nápadníku výrobků pro ruční práce.
Soubor výrobků pro modelování uveden v
Nápadníku výrobků pro modelování.
Soubor výrobků z papíru uveden v
Nápadníku výrobků z papíru.
Soubor výrobků pro další materiály uveden v
Nápadníku výrobků z ostatního materiálu.
Soubor výrobků pro speciální třídy uveden v
Nápadníku výrobků pro speciální třídu.

V průběhu realizace projektu zajistíme vyhovující pracovní prostředí pro žáky školy i jejich pedagogy, obnovíme stávající odborné dílny, dovybavíme je odpovídajícím technickým a materiálním vybavením a zajistíme potřebný pracovní materiál pro práci žáků.

Aktivity projektu budou ukončeny 30. 6. 2012.


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku